Left shadow Right shadow
Helping Family Carers Parent Carer Advocacy and Support Officer
Home Quote
We are recruiting
Home Quote
Home » Helping Family Carers Parent Carer Advocacy and Support Officer

 

We are seeking to recruit to the following post:

Helping Family Carers Parent Carer Advocacy and Support Officer

28 hours a week

Salary : £22131.20 (pro-rata)

CLOSING DATE – 28th February 2020 at 9am

 

Funded until Dec 2022. This project will involve providing a quality support service for carers and families of children 0-25 with disabilities/ additional needs.

To enable parent carers to:

•Maximise income

•Have increased knowledge on carers rights

•Have improved health /well-being

•Have the opportunity to share knowledge/ meet others, work with local service  providers to develop/improve the delivery of services

 

The role will also provide

·        1 to 1 advocacy support for parent carers and sandwich carers

·        Provide information and support

·        Develop online Advocacy toolkit to include letter templates, FAQ’s, meeting plans, advice in process

·        Increase social media presence

·        Develop easy read tools

·        Maintain and support groups Swansea Carers Centre groups for carers supported by the project.

 

Swansea Carers Centre is a local, independent charity that has proved to be very effective over the last twelve years in raising the profile of adult carers. In addition to our core funding from Swansea Council we have been successful with many bids to a range of funders which has enabled us to extend the services and activities we offer to carers. Our mission is to make a positive difference to the lives of carers.

Download Job Pack:

Application for Employment

Equal Opportunities

Job Description Parent Carer advocate

Letter to Applicants

 

Canolfan Gofalwyr Abertawe

Swydd Newydd

“Helping Family Carers Parent Carer Advocacy and Support Officer”

28 awr yr wythnos

Cyflog : £22131.20 (pro-rata)

Cynllun hyd Rhagfyr 2022. Mae’r prosiect yma yn cynnig cefnogaeth I ofalwyr a theuluoedd plant rhwng 0-25 gyda anableddau ac anghenion arbennig.

 

I alluogi rhieni I

·        Gynyddu incwm

·        Cynyddu gwybodaeth o hawliau gofalwyr

·        Gwella iechyd a lles

·        Cael cyfleoedd I rannu gwybodaeth a chyfarfod eraill, a gweithio gyda gwasanaethau lleol I wella darpariaeth

 

Fe fydd y swydd hefyd yn cynnig :

·        Eiriolaeth I rieni/gofalwyr a “gofalwyr sandwich”

·        Darparu gwybodaeth a chefnogaeth

·        Creu adnoddau eiriolaeth gan gynnwys, llythyrau, FAQ’s, cynlluniau ar gyfer cyfarfodydd a.y.b

·        Codi ymwybyddiaeth ar gyfryngau cymdeithasol

·        Datblygu adnoddau haws eu darllen

·        Cefnogi grwpiau Canolfan Gofalwyr Abertawe

Mae Canolfan Gofalwyr Abertawe yn elusen annibynnol sydd wedi bod yn darparu gwasanaethau dros 12 mlynedd a chodi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr.

Yn ogystal a chefnogaeth ariannol gan Gyngor Abertawe, rydym wedi bod yn llwyddianus yn dennu arian gan nifer o elusennau sy’n ein galluogi I ddarparu nifer fawr o wasanaethau eraill. Ein pwrpas ydi gwneud gwahaniaeth positif ym mywydau gofalwyr.